+421 911 173 479 (po - pá, 9 - 16)

Košík je prázdny :(

Zostáva nakúpiť len za 100,00€ a máte dopravu ZDARMO

Reklamační řád

Na výrobky v e-shope ryjeme.sk, je poskytovaná záruka 2 roky záruka.


Záruka platí na normálne opotrebenie bežným užívaním.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nehodou, úmyslom či zlým užívaním.


Nárok na záruku musí byť doručený priamo na adresu:


Mgr. Martin Gabriel, Ružová 7/970, Praha 1, PSČ 11000 písomne ​​s číslom objednávky, nacionálie zákazníka (meno, príjemní, adresa, tel. Číslo a mail), popisom závady, navrhovaným riešením reklamácie as chybným tovarom tak, aby sme mohli dohovoriť prípadný ďalší postup.
 
Ak niektorý z týchto údajov bude chýbať, nemožno začať reklamačné konanie. Tovar bude uložené u nás po dobu 6 mesiacov. Balíky na dobierku neprevezmeme !!
Naša zodpovednosť je limitovaná na primeranú opravu produktu, výmenu za nový tovar, alebo opakovanú výrobou zákazky, pokiaľ nemôže byť výrobok opravený. O úmysle reklamovať tovar nás informujte tiež prostredníctvom zákazníckej podpory. Zákaznícka podpora: http://podpora.ryjeme.cz


- Kupujúci preberá tovar na základe podpisu, vrátane uvedenia čitateľného mena a priezviska na prepravnom liste (faktúru, dodací list, dodejce Slovenskej pošty). Podpisom kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru a zároveň potvrdzuje, že dodaný tovar nenesie známky zjavných vád a poškodení a súčasne súhlasí, že vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplnej úhrady kúpnej ceny.


- Zjavné vady musí kupujúci reklamovať pri prevzatí tovaru a dokladovať zápisom buď u prepravcu alebo pri osobnom prevzatí priamo u predajcu. Skryté vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri ich zistení. Išli šperk pri dodaní poškrabaný, deformovaný sú na ňom vrypy a podobne, je nutné toto oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr v deň, prevzatia zásielky a uplatniť reklamáciu. Na neskoršiu reklamáciu z týchto dôvodov nebude brať ohľad.


- Ak nebude rozdiel zaznamenaný na dodacích listoch má sa za to, že tovar bol riadne a v poriadku kupujúcemu odovzdaný v súlade s dodacím listom.


- Nedodržaním vyššie popísaného postupu reklamačného konania dodanej zásielky sa príjemca vystavuje nebezpečenstvu neuznanie prípadnej reklamácie.


- Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. U dovážaného tovaru si vyhradzujeme právo na vybavenie reklamácie do 30-60 dní.
 
Reklamácia môže byť vybavená týmito spôsobmi:


- uznanie reklamácie v plnom rozsahu
- čiastočné uznanie reklamácie
- neuznanie reklamácie


O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný emailom uvedeným v objednávke. Týmto oznámením je splnená zákonná lehota na vybavenie reklamácie. V prípade uznania reklamácie v plnom rozsahu alebo čiastočné uznanie reklamácie bude tovar doručený späť zákazníkovi doporučeným listom na náklady predajcu.
V prípade neuznania reklamácie, je zákazník povinný oznámiť predajcovia spôsob doručenia. Osobný odber v Prahe nie je spoplatnený. Doručenie dopravcom je spoplatnené sumou 8 € / účtuje dopravcu /. Pokiaľ zákazník neoznámi predajcovia spôsob doručenia, bude tovar uložený u predajcu po dobu 6 mesiacov a potom zlikvidovať. Po nevyzdvihnutí zásielky do troch mesiacov od oznámenia výsledku reklamácie, môže predajca účtovať skladné podľa aktuálneho cenníka.


- Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti do 30 dní v súlade s platným právnym poriadkom.


 
Vzorový formulár na reklamáciu TU


Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR) Vládou schválená novela zákona o ochrane spotrebiteľa prináša spotrebiteľom novú variantu riešenie ich sporov, ktorá bude rýchlejší a finančne menej náročná oproti existujúcim spôsobom (najmä súdnemu konaniu). Ide o ucelený systém mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, do ktorého bude zapojená Slovenská obchodná inšpekcia ako všeobecný subjekt alternatívneho riešenia sporov, a ďalšie špecializované orgány, ktoré už v súčasnosti rieši spory spotrebiteľov mimosúdnou cestou - Finančné arbiter, Český telekomunikačný úrad a Energetický regulačný úrad.


ČOI - Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu nájdete na stránkach ČOI alebo Vám ho na požiadanie oznámia predávajúci.
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


Kontaktné údaje: Česká obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Reklamačný poriadok platí od 1.3. 2018